District NewsMalout NewsPunjab

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਮਲੋਟ: ਮਲੋਟ ਲਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਗਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ।

ਅਗਰ ਮਲੋਟ ਲਾਈਵ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Author: Malout Live

Back to top button