Interesting Facts

ਰੌਚਿਕ ਤੱਥ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਫਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button