Health

ਸਾਵਧਾਨ! ਦੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਸੰਭਾਲ਼

1.ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੇਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2.ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਕ ਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
3.ਹਰ ਦਿਨ ਫਲਾਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ।
4. ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਨੀ ਲਾਰ ’ਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
5.ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਜੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਉ। ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ।
7.ਜੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਉ। ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button