School Principal & Headmaster in Malout

Gurinderpal Kaur (lambi)9501020460
Karuna Sachdeva ( (g) Mlt)9501917900
Maddan Laln Goyal ((b) Mlt)9463112677
Balbir Singh Deol ((g) M.h.r)9465052865
Ramesh Ganhi9356965665
Baljit Kaumar (Abulkhurana (G)9417657591
Paramjeet Kaur ( Abulkhurana (B)9501900785
Hardev Singh Singh (Dabwali Rohiawali)9872464033
Gurcharan Singh Sandhu (DabwaliDhab)8146567987
Nazar Singh (Phullu Khera)9417397695
Sanjeev Ahuja (Virk Khera)9501032341
Sarbijt Kumar ( Alamwala)9417063302
Kulwinghder Singh (kuraiwala)8146564576
Natha Ram (Mehmood Khera )9417916308
Kanwalijeet Kaur (Jhurar)9876018323
Surider Kumar (Bhullerian)9914330565
Chander Kanta (Panni Wala )8146100155
Vinood Kumar (Ratta Tibba)9915835076
Amarjeet Kaur (Tarkhanwala)9876407694
Raj Singh ( Sham Khera )8283801570
HIGH SCHOOL HEADMASTER
Amrik Singh Gill (M.H.R. Mlt)9781456980
Sukhdev Singh Matharu (Burraj Sidhwann)9501004095
Rakesh Kumar Jain ( Danewala)9357020006
Kamla Devi (Malwala Katore Wala)9464787833
Bimla Devi(Tappa Khera)9501025141
Madan Lal (deon Khera )9501025140
Raj Singh (Kingra)9417147524
Veera Vanti (Fatehpur Mania)9501031489
PromilaRani (Fatuhi Khera)9417189688
Shingara Singh (midda)9876953600
Avtar Singh (Khane Ki Dhab)9888528894
Mohinder Kumar Sharma (Mohallan)9478320047
Sham Sunder Goyal (Raniwala)9464111256
Rajinder Kumar (Lakkarwala )9855065960
Joginder Singh (Kuttia Wali )8146844077
Parmider Kaur (Pakki Tibbi)7508751976
Back to top button