Foods

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਟੇਸਟੀ ਅਚਾਰ ਖਾਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ

ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ-ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ |ਦੋਸਤੋ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ:-ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ
ਸਮੱਗਰੀ:-
ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਪੱਤੇ- ਇਕ ਲਿਕਲੋ
ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ-200 ਮਿ. ਲਿ.
ਰਾਈ- ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਹਲਦੀ- ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਨਮਕ- ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ- ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ
ਵਿਧੀ:- ਸਰੌਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲਉ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਉ। ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਰੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਵੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਰਤਬਾਨ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿਉ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਅਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਅਚਾਰ ਸ਼ਮੱਗਰੀ :-
ਛੁਹਾਰੇ- ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ,
ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਰਸ- 250 ਗ੍ਰਾਮ
ਖੰਡ- ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼- 40 ਗ੍ਰਾਮ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ- ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ
ਜੀਰਾ- ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ- 40 ਗ੍ਰਾਮ
ਛੋਟੀ ਲਾਚੀ- ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ
ਅਮਚੂਰ- ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ
ਅਦਰਕ- ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਧੀ:-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਹਾਰੇ ਉਬਾਲ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਬਲ ਜਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਗੁਠਲੀ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੁਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਅਲ਼ੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਲਾਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ, ਅਮਚੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਰਕਿ ਕੱਟ ਲਉ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਉ। ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਉ। ਫੇਰ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾਵੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਛੁਹਾਰੇ ਵਿਚ ਭਰ ਲਉ। ਛੁਹਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਪਤਲਾ ਧਾਗਾ ਪਲੇਟ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਇਕ ਛੁਹਾਰੇ ਵਿਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button