Interesting Facts

ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button