Interesting Facts

ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ 91 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button