Congress Party in Malout

Ajaib S. Bhatti(M.L.A)9815472729
Amanpreet Bhatti7009635230
Amrinder Singh Nannu9876097760
Atle Brar9417515101
Avtar Singh9356191982
Anu Ahuja9815710004
Bhupinder Ramnagar9815241370
Bakshish Singh9417710656
Ch.Ravi Kumar9814410506
Baljeet Gill9463017742
Babbu Khunger9814779769
Chatterpal9417320025
Deepak Kumar9815066200
Gurmeet Singh Khuddian9855223320
Gursant Brar9814646647
Gurmeet Khokha9357322220
Hans Raj Khunger9592166462
Harmel Sandhu9357024822
Jaspal Singh9464008188
Jatinder Shastri7973215995
Jaganath Sharma9417619269
Joney Garg9501477778
Jaspal Ahuja9417362100
Jugraj Singh Kabarwala9888654321
Jangbaj Sharma9417055561
Joginder Singh9876085499
Kewal Chalana9417361864
Kuldeep Danewaliya9417530066
Lakhwinder Singh9056272729
Lalli Gagneja9814794741
Lali Karamgarh9936600003
Loona Ram9814577861
Mahesh Inder Badal9814007815
Munish Verma9814200723
Munish P.A.9780103660
Narsingh Dass Chalana9815392642
Nathu Ram M.L.A.9417263142
Nathu Ram Gandhi9417117627
Pal Singh9876878218
Parmod Mahasha9876213547
Parmod Nagpal9417200606
Puran Chand Bansal9417262826
Purshotam Dassaarawala9814325562
Pyara Lal Bansal9876162956
Randhir Singh Khudian9815911812
Ramesh Juneja9815641036
Rana Gurmeet S. Sodhi9814700007
Rimple Midha9815066400
Rinku Kamra7889010938
Raju Wadhwa9988017669
Ravinder Sidana(Pintu)9914863444
Rinku M.C.7508653008
Shiv Kumar Shiva7811000004
Satish Grover9814099751
Sunil Jakhar9814364000
Shubhdeep S. Bittu9888561001
Varinder Makkar9876161502
VarinderBajaj9356366773
Vishal Gagneja9876762313
Back to top button